maiden japan

Dutch Bio (English below)

Maiden Japan is voortgekomen uit een zijproject van Up The Irons. Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van de band in 2005 toerde Up The Irons met de oorspronkelijke zanger van Iron Maiden, Paul Di'Anno, door Europa. Dit werd in 2008 herhaald met de befaamde 'Ruskin Arms Tour', opnieuw met Di'Anno als zanger. In zowel 2017 als 2019 voerde Up The Irons nog enkele 'Ruskin Arms shows' op, ditmaal niet met Di'Anno, maar met de originele Iron Maiden-gitarist Dennis Stratton. Deze formule bleek succesvol, wat resulteerde in het besluit om dit zijproject los te koppelen en verder te gaan als Maiden Japan. Om de nieuwe opstelling te optimaliseren, is er een verschil in line-up aangebracht tussen Up The Irons en Maiden Japan, waardoor Maiden Japan nu volledig op eigen benen staat.

Op 23 mei 1981 nam Iron Maiden hun concerten op tijdens de "Killer World Tour" in Kosei Nenkin Hall, Nagoya, en op 24 mei 1981 in Shibuya Kokaido, Tokyo. De liveplaat "Maiden Japan" werd oorspronkelijk uitgebracht op 14 september 1981.

De albumhoes, die een iconische afbeelding van een samurai Eddie met een zwaard bevatte, was enigszins controversieel vanwege het bestaan van twee verschillende hoezen. Op de alternatieve hoes was Eddie te zien met het afgehakte hoofd van zanger Di’Anno. Dit detail voegde extra spanning toe aan de release. Later werd duidelijk dat dit het laatste werk van Di’Anno was voor Iron Maiden, aangezien hij in oktober van datzelfde jaar werd vervangen door Bruce Dickinson.

Terwijl Up The Irons zich vooral richt op de Dickinson-tracks, blijft de band Maiden Japan trouw aan het vroegere tijdperk van Iron Maiden, met de focus op de eerste twee albums. Ze brengen een eerbetoon aan 'The Early Days' van deze Britse grootmacht: NWOBHM met een stevige punkrand, een terugblik op het old skool Iron Maiden-geluid.

Maiden Japan Bio English

Maiden Japan emerged as a spin-off from Up The Irons, a side project formed in celebration of the 5th anniversary of the band in 2005. For this occasion, Up The Irons embarked on a European tour featuring the original Iron Maiden vocalist, Paul Di'Anno. This collaboration was repeated in 2008 with the renowned 'Ruskin Arms Tour,' once again featuring Di'Anno as the lead singer. In both 2017 and 2019, Up The Irons presented several 'Ruskin Arms shows,' this time without Di'Anno but with the original Iron Maiden guitarist, Dennis Stratton. The success of this formula led to the decision to separate this side project and continue as Maiden Japan. To optimize the new lineup, a difference in personnel was introduced between Up The Irons and Maiden Japan, allowing Maiden Japan to stand fully on its own.

On May 23, 1981, Iron Maiden recorded their concerts during the "Killer World Tour" at Kosei Nenkin Hall, Nagoya, and on May 24, 1981, at Shibuya Kokaido, Tokyo. The live album "Maiden Japan" was originally released on September 14, 1981. The album cover, featuring an iconic image of a samurai Eddie with a sword, was somewhat controversial due to the existence of two different covers. On the alternative cover, Eddie was depicted with the severed head of singer Di'Anno, adding extra tension to the release. It later became clear that this was Di'Anno's final work for Iron Maiden, as he was replaced by Bruce Dickinson in October of the same year.

While Up The Irons primarily focuses on Dickinson-era tracks, Maiden Japan remains loyal to the early era of Iron Maiden, emphasizing the first two albums. They pay tribute to 'The Early Days' of this British powerhouse, showcasing NWOBHM with a robust punk edge—a nostalgic nod to the old-school Iron Maiden sound.

Bookings

Joey Bruers
joey@jbmevents.com
+31 (0)622400273

 

 JBM Events
Weverstraat 24, 5046 TK Tilburg, The Netherlands
info@jbmevents.com

© JBM Events Holding BV