instock69

InStock69: Woodstock 2.0 Geworteld in de muzikale periode van de Flower Power jaren 60en 70 maar dan extra spicy opgediend. A Trip Down Memory Lane.
Het Woodstock Festival in 1969 wordt tot op de dag van vandaag nog gezien als een festivalvan iconische proporties. De symboliek die daarvan uitging spreekt tot de dag van vandaagnog tot de verbeelding. Broederschap, liefde, vrede en geluk gingen hand in hand metmagische al dan niet esoterische, dan wel intense, melodieën die een ieder op dat momentrechtstreeks in het hart raakten en voor grote voldoening en geluk zorgden.25 jaar en 30 jaar later probeerde men de magie her te beleven door twee grootschaligeWoodstock concerten te organiseren, maar de magie en de symboliek van 69 bleefonaangetast.

InStock69 is opgericht met één doel: het gevoel van liefde, vrede en geluk van toen te doenherbeleven door nummers uit Woodstock 69, maar ook daaromheen, met veel passie,plezier en gevoel te brengen. Bij de optredens van InStock69 lijkt het net of de wereld eenbeetje beter wordt. Mensen zijn vriendelijk, de muzikanten gepassioneerd en de muziekweergaloos gaaf!

De band bestaat uit 9 gepassioneerde muzikanten die allemaal hun sporen hebben verdiendop de diverse podia en diverse bands. En wat belangrijk is: InStock69 is een hechte band.Men heeft plezier in het spelen en dat spat er ook tijdens de optredens vanaf!Alle scala van emoties komen voorbij: van het kleine breekbare bij Beautiful People, derauwheid bij Janis Joplin en het onstuimige bij Born to Be Wild. Of de mystiek bij WhiteRabbit en de intense schoonheid bij Sarah van Fleetwood Mac. Alles is vertegenwoordigden wordt gelardeerd met fantastisch breed uitgezet gitaarwerk, prachtig drum en baswerkwat het volledige ritmische spectrum beheerst en waanzinnig maar ook gevoelig
toetsenspel. En als het kan gewoon vergezeld door meerstemmige vocalen. Een optredenom nooit te vergeten!

InStock69: Woodstock 2.0 Rooted in the musical period of the Flower Power of the 60s and70s, but served extra spicy. A Trip Down Memory Lane.
The Woodstock Festival in 1969 is still regarded as a festival of iconic proportions to this day.The symbolism that emerged from this still appeals to the imagination. Brotherhood, peace,love and happiness went hand in hand with magical, whether or not esoteric, intensemelodies which at that moment touched everyone's heart directly and brought greatfulfillment and happiness.
25 and 30 years later two large-scale Woodstock concerts were organized again but themagic and symbolism of ‘69 remained untouched.

InStock69 was founded with one goal: to relive the feeling of peace, love and happiness byperforming songs from and around the Woodstock period, with a lot of passion, fun andfeeling. The performances of InStock69 make it seem like the world is getting a little better.People are friendly, musicians passionate and the music unparalleled!The band consists of nine experienced musicians who have all earned their spurs on variousstages and in different bands. And what's important: InStock69 is a close band. People enjoyplaying and that is reflected during performances!

You will hear a range of emotions: from small and fragile (Beautiful People) to Janis Joplin’srawness to the impetuous “Born to be Wild”. Or the mystique of “White Rabbit” and theintense beauty of “Sarah” by Fleetwood Mac. Everything is represented and is larded withfantastically wide-ranging guitar work, beautiful drum and bass work that masters the fullrhythmic spectrum and amazing but also sensitive keyboard playing. And this allaccompanied by harmonic vocals. A performance to remember!

 

 

Technical rider

Facebook

Bookings

Joey Bruers
joey@jbmevents.com
+31 (0)622400273

Nikki Brouwers
Nikki@jbmevents.com
+31-06 30508577

 

 JBM Events
Weverstraat 24, 5046 TK Tilburg, The Netherlands
info@jbmevents.com

© JBM Events Holding BV