DISCLAIMER

Ondanks dat alle informatie op deze internetpagina's met de grootste zorg is samengesteld en uit eerste hand afkomstig is, kunnen er onzorgvuldigheden voorkomen. Aan de hier aangeboden informatie kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Credits

BURGFEST is een initiatief van JBM Events
Ontwerp en website door BLACKLAKE

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten en foto's die op deze internetpagina's te vinden zijn dienen slechts ter informatie. Teksten en foto's afkomstig van deze internetpagina's mogen dan ook niet zomaar worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wettelijke eigena(a)r(en) van het werk.